Personregisterfører: 

Eva Christensen
Annexgården,
Brøndbyøstervej 117 B
2605 Brøndby
Telefon: 36 32 12 02
Email: broendbyoester.sogn@km.dk

Kontoret er åbent tirsdag-fredag kl. 11.00-15.00
 

Anmeldelse af fødsler

Et nyfødt barn skal registreres i det sogn, hvor moderen bor. Fra jordmoderen (hospitalet) modtager personregisterføreren en fødselsanmeldelse. På baggrund af denne bliver barnet registreret i Det Centrale Personregister (CPR). Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen.
 
Er forældrene ikke gift, kan de udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring over www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. Erklæringen skal underskrives  af moderen og faderen via Nemid. Hvis I ikke har Nemid kan I henvende jer på kordegnekontoret og underskrive  erklæringen i papirudgave i personregisterførerens påsyn.
 
Alle de blanketter vi henviser til, kan fås på personregistreringskontoret eller kan findes og udprintes fra personregistrering.dk. Ligeledes oplysninger om indberetninger med digital signatur og NEMID. 
 

Dåb og navngivning

Skal dit barn døbes, sker anmeldelsen af barnets navn normalt i forbindelse med udfærdigelsen af dåbsanmeldelsen hvorefter barnet formelt navngives ved dåben.
 
For at bestille et dåbstidspunkt i kirken, skal du kontakte personregistreringskontoret, hvor du kan få oplyst hvilken præst der er tjenestgørende den dag barnet ønskes døbt.
 
Dåbsanmeldelsen skal derefter foregå på personregistreringskontoret, hvor der skal medbringes:
  • Fødselsattest
  • Navn og adresse på mindst tre og højst fem faddere. Gudmor/gudfar kan tælle med som fadder. Alle faddere skal være døbt med den kristne dåb.

Derefter skal du kontakte den præst, som du ønsker skal døbe dit barn, hvor i aftaler et tidspunkt for en samtale før dåben finder sted. 

Ifølge dansk lov skal et barn navngives senest seks måneder efter fødslen. Ønsker du barnet navngivet uden dåb, rettes henvendelse til personregistreringskontoret, hvorfra du kan få tilsendt en formular til anmeldelse af navnet på dit barn. Derefter skal du gå på personregistreringskontoret og medbringe den udfyldte navneanmeldelse samt barnets fødselsattest og forældrenes navne- eller dåbsattester. Herefter udstedes navneattesten på dit barn.

Ifølge loven er der fastsat regler for, hvad et barn kan hedde. Hvis du vil være sikker på, at det navn du ønsker at give dit barn, er godkendt af myndighederne, kan du tjekke ved hjælp af listen over godkendte pigenavne og drengenavne.