Efterår 2018

Kirkehøjskolen i Brøndby fortsætter foråret 2018’s vellykkede foredragslørdage med temaet "Folkekirken mellem tradition og fornyelse" med endnu 3 spændende lørdage i efteråret 2018 med foredrag, debat og frokost på skift mellem de fire Brøndby-kirker.

Lørdag den 8. september kl. 11.00-15.00
Brøndby Strand Kirke

NYDANSKERE I DANMARK

Over 12 % af den danske befolkning har nu en anden baggrund end dansk. Foredraget handler om de glæder, muligheder og opgaver som der er i forbindelse med nydanskere. Mange af dem har en kristen baggrund og foredraget tager jer med på en rejse blandt de forskellige kristne menigheder, men ser også på, hvordan den lokale kirke kan beriges af de kristne nydanskere som bor i dens nærområde.

Foredragsholder: Hans Henrik Lund, daglig leder i Kirkernes Integrations Tjeneste

KRISTNES MØDE MED MUSLIMER

I foredraget fortælles der om, hvad kristne kan komme ud for i deres samtaler med muslimer om tro. Vi får et kort indblik i Muhammeds liv og i Koranen som bog. Derudover vil foredraget handle om, hvordan muslimer generelt ser på kristentroen, de mest almindelige muslimske indvendinger imod den kristne tro, og om hvad kristne skal være bevidste om, når de skal forklare deres tro for muslimer.

Foredragsholder: Peter Sander, sognepræst ved Brøndby Strand Kirke

Lørdag den 6. oktober kl. 11.00-15.00
Nygårdskirken

SJÆLESORG PÅ NETTET

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens digitale online tjeneste til alle, der måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være der, hvor mennesker er. Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag via internettet samt at gøre opmærksom på folkekirkens generelle tilbud om sjælesorg, så enhver, der søger svar eller ønsker sjælesorg, som betyder omsorg for sjælen, bliver gjort bekendt med muligheden for en samtale med en præst om åndelige og eksistentielle spørgsmål.

ENSOMHED

En stor del af danskerne føler sig ensomme og inden for de sidste år er der taget mange initiativer for at imødekomme de mennesker, der føler sig ensomme. Folkebevægelsen mod ensomhed iværksætter forskellige tiltag for, at ensomme kan indgå i fællesskaber gennem f.eks.fælles spisning. Pernille Hornum vil i sit foredrag om ensomhed sætte fokus på, hvad ensomhed er og hvordan vi både selv og sammen kan forholde os til den ensomhed, som vi alle møder på et tidspunkt i vores liv med os selv og med hinanden.

Foredragsholder: Pernille Hornum, daglig leder af SPN, præst, forfatter og udviklingskonsulent.

Lørdag den 3. november kl. 11:00-15:00
Annexgården Brøndbyøster

10 TESER OM FORNYELSE OG SALMESANG

Et underholdende (og måske provokerende) oplæg om salmesang fra en præst, der elsker at synge. Martin Luthers reformation blev båret ind i hjertet på tusindvis af mennesker ved hjælp af salmesangen, og siden da har sang og kirke været uløseligt forbundet. Danskere er blevet kaldt salmebogskristne, for de forholder sig til Gud mere gennem salmevers end bibelvers. Men hvordan er det i dag? For mange er salmesang ligeså fremmed i dag, som latin var for lægfolk i 1500-tallet. Alligevel er der aldrig blevet udgivet så mange salmesamlinger, som i de seneste årtier. Man kan nogle gange spørge sig selv: Er det egentlig en fornyelse at erstatte en stor bunke gamle ord med en stor bunke nye ord? Eller skal man gå andre veje? Og når man ser på, hvor mange ressourcer folkekirken bruger på musik, kan man krakilsk spørge: Skal man kunne synge, for at være kristen?

LANDKORT OG SANGE

Pilgrimsånden blomstrer igen i folkekirken. Mange mennesker vandrer og spejler deres indre landskab i de ydre landskaber, de passerer. Og det er der skrevet et hav af sange om. I kirken synger vi dem også – måske uden at bide mærke i det - men tænk bare på ”sjælens pilgrimsgang”, ”Befal du dine veje” og nyere ”Må din vej gå dig i møde”. Med guitaren i den ene hånd og den symbolske vandrestav i den anden, vil Mikkel Vale ved dette foredrag føre os igennem nogle af pilgrimsteologiens allerbedste sange – både ældgamle og helt nye.

Foredragsholder: Mikkel Vale, tidligere natkirkepræst i Helligåndskirken i København, nu sognepræst på Tuse Næs ved Holbæk Fjord

Torsdag den 4. oktober kl. 17.30
Sognets Hus, Brøndbyvester

FILMAFTEN

En filmaften, hvor vi først får en kort introduktion til aftenens film. Herefter spiser vi stegt flæsk med persillesovs. Fra ca. kl. 18.45 vises aftenens film. Folder om filmaften

Deltagelse i filmaftenen er gratis, men spisning koster 100 kr.

Ønsker man at deltage i dette arrangement, bedes man melde sig til Poul Aagaard, senest mandag den 1. oktober.

 

>>> TILMELDINGSFORMULAR

- åbner mandag den 6. august.

Folder

Folder med årets program kan hentes i de medvirkende kirker og her - online folder

Formål

Kirkehøjskolen i Brøndby er oprettet i 2001 og har til formål at tilbyde folkeoplysning og debat/samtale om kristendom. Alle kan deltage uanset kirketilhørsforhold. Bag Kirkehøjskolen står en forening stiftet ud fra de fire folkekirker i Brøndby Kommune.

Forløb

Foredragene afvikles på skift ved kommunens kirker og forløber tre lørdage for hver foredragsrække. Hver gang mødes vi fra kl. 11-15. Forløbet ledes af en af de lokale præster. Der serveres en let frokost, som er inkluderet i deltagerbetalingen. Drikkevarerne betales særskilt.

Kirkebil

Det er muligt for pensionister og handicappede at benytte kirkebilordningen fra kirken i det sogn, man bor i.

Kontaktpersoner

- Sognepræst Søren Broch Kjeldgaard, Brøndbyvester Kirke (formand) 
  tlf.: 4346 0806, e-mail: sbk@brondbyvesterkirke.dk
- Sognepræst Peter Sander, Brøndby Strand Kirke 
  tlf.: 2941 4247 , e-mail: pes@km.dk

Økonomi og administration

- Poul Aagaard, Klosterdammen 14, 2605 Brøndby,
  tlf.: 3675 3458 e-mail: hapo@webspeed.dk

Medlemskab af Kirkehøjskolen i Brøndby

Enhver, der har betalt det obligatoriske indskrivningsgebyr på p.t. 50 kr. pr. kursussæson og har deltaget i mindst en af kursussæsonens foredragsrækker, er medlem af Kirkehøjskolen i Brøndby og har dermed adgang til forårets generalforsamling med opstillings- og stemmeret.

Deltagerbetalingen for alle 3 foredragslørdage udgør kr. 300,00 pr. person. Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år, som er bosiddende i Brøndby Kommune, betaler kun kr. 150,00 pr. person for alle tre lørdage. Alle kan tilmelde sig og deltage uanset kirketilhørsforhold - borgere fra andre kommuner end Brøndby Kommune er også meget velkomne.