Efterår 2019

Der vil komme et program for efteråret inden længe - hold øje med kirkekontorerne i alle Brøndby-kirker samt bibliotekerne fra midten af august. 

 

 

 

>>> TILMELDINGSFORMULAR

- åbner august 2019

Folder med årets program kan hentes i de medvirkende kirker og her fra ultimo august

Formål

Kirkehøjskolen i Brøndby er oprettet i 2001 og har til formål at tilbyde folkeoplysning og debat/samtale om kristendom. Alle kan deltage uanset kirketilhørsforhold. Bag Kirkehøjskolen står en forening stiftet ud fra de fire folkekirker i Brøndby Kommune.

Forløb

Foredragene afvikles på skift ved kommunens kirker og forløber tre lørdage for hver foredragsrække. Hver gang mødes vi fra kl. 11-15. Forløbet ledes af en af de lokale præster. Der serveres en let frokost, som er inkluderet i deltagerbetalingen. Drikkevarerne betales særskilt.

Kirkebil

Det er muligt for pensionister og handicappede at benytte kirkebilordningen fra kirken i det sogn, man bor i.

Kontaktpersoner

- Sognepræst Søren Broch Kjeldgaard, Brøndbyvester Kirke (formand) 
  tlf.: 4346 0806, e-mail: sbk@brondbyvesterkirke.dk
- Sognepræst Peter Sander, Brøndby Strand Kirke 
  tlf.: 2941 4247 , e-mail: pes@km.dk

Økonomi og administration

- Poul Aagaard, Klosterdammen 14, 2605 Brøndby,
  tlf.: 3675 3458 e-mail: hapo@webspeed.dk

Medlemskab af Kirkehøjskolen i Brøndby

Enhver, der har betalt det obligatoriske indskrivningsgebyr på p.t. 50 kr. pr. kursussæson og har deltaget i mindst en af kursussæsonens foredragsrækker, er medlem af Kirkehøjskolen i Brøndby og har dermed adgang til forårets generalforsamling med opstillings- og stemmeret.

Deltagerbetalingen for alle 3 foredragslørdage udgør kr. 300,00 pr. person. Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige over 50 år, som er bosiddende i Brøndby Kommune, betaler kun kr. 150,00 pr. person for alle tre lørdage. Alle kan tilmelde sig og deltage uanset kirketilhørsforhold - borgere fra andre kommuner end Brøndby Kommune er også meget velkomne.