Efter et dødsfald skal du som nærmeste pårørende snarest muligt anmelde dødsfaldet til personregistreringskontoret i afdødes kirkesogn.
 
Herefter vil du i samarbejde med en af præsterne og bedemanden aftale alt vedrørende begravelse/bisættelse og begge vil være behjælpelige med at få udfyldt de nødvendige papirer. Derudover forbereder du begravelsen i samarbejde med præsten, hvor du eller andre pårørende fortæller præsten om den afdøde samt vælger salmer til begravelsesdagen.
 
Har du behov for det, kan præsten også tilbyde støtte- og sjælesorgssamtaler.